Chị Thơm – Điện Biên

Chị Thơm – Điện Biên

"Mặc dù ở tỉnh xa, tôi rất băn khoăn khi mua mẫu thiết kế nhà từ xa, Nhưng đến khi bắt đầu vào thi công tôi mới thực sự thấy hài lòng với cách làm việc, chăm sóc khách hàng của Sieuthinhamau.com"

Siêu thị nhà mẫu
2017-07-24T07:11:37+00:00
"Mặc dù ở tỉnh xa, tôi rất băn khoăn khi mua mẫu thiết kế nhà từ xa, Nhưng đến khi bắt đầu vào thi công tôi mới thực sự thấy hài lòng với cách làm việc, chăm sóc khách hàng của Sieuthinhamau.com"